Odense Sydvest dækker bl.a. Dyrup, Sanderum, Højme, Bellinge, Ravnebjerg,

Brændekilde, Holmstrup, Stenløse, Skt. Klemens og Fangel.

 

Medlemskab betales til konto i Nordea Bank:

Reg. nr. 2374 kontonr. 7753122542.

 

Medlemskab koster 200 kr. årligt. Betales senest 1. september 2017.

Du kan også kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du ønsker at betale kontant.

Der udsendes ikke medlemskort. Medlemskab er ingen betingelse for at deltage i arrangementer, men medlemmer har fortrinsret.

Ikke-medlemmer betaler forhøjet pris for at deltage.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

HUSK! KAFFE, KOP OG BRØD, hvor andet ikke er anført.

Find kurser

Søg: